Våra fyra hållbarhetsdimensioner

 

Ekonomisk hållbarhet

Vi vill vara ett konkurrenskraftigt företag som drivs hållbart. Ekonomisk hållbarhet handlar framförallt om att ha en så resurseffektiv verksamhet som möjligt samt att göra välavvägda inköp och långsiktiga investeringar.

Ekologisk hållbarhet

Vi tar ansvar för att påverka vår miljö så lite negativt som möjligt. Den ekologiska hållbarheten innefattar allt som har med driften av anläggningen att göra, dvs. allt vi köper in, förbrukar och slänger, t.ex. tvål, pappersprodukter, avfall, energi- och vattenförbrukning, mat, kemikalier, transporter osv. Yasuragi är ett Svanen-märkt hotell och ISO 14001-certifierat.

Hållbart ledarskap

Det hållbara ledarskapet handlar om att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna känner att de kan göra skillnad. Inte bara för den dagliga verksamheten utan även ur ett större perspektiv. Det är viktigt att lyssna till medarbetarnas behov och visioner och ge dem möjlighet att bidra till en mer hållbar värld både på ett personligt plan, i organisationen och i ett större samhälleligt perspektiv. En sedan länge känd sanning är att när vi mår bra så gör vi bra saker, dvs. Feel good, Do good.

Social hållbarhet

Vi tar ansvar för våra gäster ska må så bra som möjligt, men också för att vår verksamhet inte påverkar någon annan negativt. Vi jobbar med två slags social hållbarhet. Intern – Yasuragi som arbetsplats – och extern – Yasuragi som företag.