Hedersomnämnande SSQ Award 2015

”Yasuragi har ett gediget hållbarhetsarbete under namnet Feel Good, Do Good for sustainable living. Yasuragi har minskat sin förbrukning av el, biodiesel, kemikalier, vatten och avfall. De har ett implementerings- och uppföljningskrav på avdelnings-chefer och en hållbarhetschef som arbetar mycket aktivt med hållbarhetsfrågor såväl på Yasuragi, som utanför arbetsplatsen. Målet är att företaget skall bidra till och även inspirera andra till en hållbar livsstil.”

OM OSSUtmärkelserPRESS#YasuragiJOBBA HOS OSSHITTA HIT