Virus och vår badmiljö

-vi har ultrafiltrering med virusbarriär

Funderar du över hur det fungerar med virus i badmiljöer?
Det beror på vilken typ av vattenrening badanläggningen har. På Yasuragi har vi, enligt vår leverantör Processing, idag ett av Sveriges bästa vattenreningssystem och upprätthåller idag bättre vattenvärden än Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På Yasuragi har vi s k Ultrafiltrering, vilket innebär att det finns en inbyggd virusbarriär i vår mekaniska vattenrening. Detta gör att virus inte kan tränga igenom filtret och således kan inte smitta spridas i vattnet. Utöver det har vi självklart utökade rutiner för ytdesinfektion i hela det japanska badet, likväl som i övriga huset. Så besök oss om du är frisk från symptom från influensa, covid-19 och andra infektionssjukdomar. Håll god hygien och lagom avstånd till andra. Läs mer om ultrafiltrering här.

OM OSSUtmärkelserPRESS#YasuragiJOBBA HOS OSSHITTA HIT