Yasuragi en del av Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara  kraften i det personliga mötet. Att Yasuragi är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.
Yasuragi äger  Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

MÖTESPAKETLOKALERMATENBEHANDLINGARAktiviteterKontakt