HUR RÖR DU DIG?

Din kropp, likt dina andetag är ditt ankare ned i det som är här och nu. Genom att bli medveten om hur du rör dig kan du bli mer närvarande i stunden, oavsett om du rör dig snabbt eller långsamt. Börja med att röra dig långsamt och medvetet, så kommer du småningom även att kunna vara närvarande i det snabba steget.

I den japanska zentraditionen finns en metod som heter Kinhin, gående meditation. Den används i kombination med den sittande formen av meditation, zazen. Kinhin kan dock med fördel även användas som en egen form för att medvetandegöra andning och rörelse. Använd nedan instruktioner för att öva dig i att röra dig medvetet. Ta det sedan med dig in i din mer kraftfulla fysiska träning, som även den ger dig motståndskraft mot stress. Att vara fysiskt aktiv är i sig en form av stress för kroppen med ökad puls, höjt blodtryck och mer kortisol i blodet. Om du däremot tränar regelbundet kommer kortisolet inte att öka lika mycket och sjunka till lägre nivåer efter varje träningspass. På så sätt skapar du en motståndskraft mot övrig, inte alltid självvald, stress som kan dyka upp i livet. Genom att träna lär du alltså kroppen att inte reagera så starkt på stress.

MÖTESPAKETLOKALERMATENBEHANDLINGARAktiviteterKontakt