HUR LYSSNAR DU?

Att lära sig lyssnandets konst handlar inte bara om att lyssna utåt, utan även inåt. När vi lyssnar med hela vår uppmärksamhet skapar vi tillitsfulla relationer, vilket ger ökad trygghet och färre konflikter. För att verkligen leva uppmärksamt kan vi behöva öva en icke-dömande attityd och skapa en medveten livshållning.

Genom övningar i medveten närvaro och meditation kan vi få syn på vårt dömande och sakta låta det upplösas. Med tiden kan du på så sätt skapa ett förhållningssätt som gynnar inte bara dina relationer till andra, utan även den till dig själv. Våra sinnen är vana att ständigt tycka, tänka, värdera och döma det vi upplever. Det går dock att kultivera ett icke-dömande förhållningssätt, där vi lär oss att vara med det som är oavsett vad det är eller vad vi tycker om det. Med övning kan vi skapa distans till våra omdömen och få tillgång till ett slags mellanrum, utifrån vilket vi får en valmöjlighet att medvetet agera snarare än reagera och därmed möjlighet att tänka nytt. Klicka på knappen så får du 3 övningar för att öva acceptans och icke-dömande och längre ned finns en film med en enkel instruktion till zenmeditation.

MÖTESPAKETLOKALERMATENBEHANDLINGARAktiviteterKontakt