HUR ANDAS DU?

Andningsmedvetenhet. Våra andetag är en spegling av vårt inre tillstånd. Är du medveten om hur du andas när du är glad, ledsen, arg eller tillfreds?

Genom att bli medveten om din andning kan du skapa inre ro, bli mer klartänkt och få ny energi. Med medvetenhet om din andning kan du själv reglera din andning i olika situationer. Vid olika former av stress reagerar kroppen med återhållen andning och ytliga, korta andetag. Vi andas då högt upp i bröstkorgen. När vi känner oss avspända och i kontakt med vårt sanna jag blir andhämtningen långsammare och djupare, vilket underlättar kroppens avspänning. Det gör bl a att hjärnans aktivitet förändras från de stimulerande betavågorna till de lugnande alfavågorna, vilket förändrar hjärnans uppfattning av stress och smärta så att vi blir mer toleranta. Det kan vara en utmaning att hantera den enorma mängd stimuli vi dagligen utsätts för och samtidigt behålla en avslappnad och rytmisk andning. Här får du 3 övningar att använda för ökad andningsmedvetenhet.

MÖTESPAKETLOKALERMATENBEHANDLINGARAktiviteterKontakt